Rött äpple på en bok

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i det gemensamma Måldokumentet Utbildning Skaraborg uppnås genom stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.

Förbundet ska i nära samarbete med  med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till Måldokumentet.

Till höger på sidan kan du se vilka som ingår i beredningen för Kunskapsutveckling.

Aktuellt

Fint repotage om Möjlighternas Värld

Inte nog med ett lyckat arrangemang i mars. Möjligheternas värld har också blivit omskrivet i Verkstadstidningen. 10 maj 2016
Möjligheternas värld 2016

Möjligheternas värld 2016

Den 14 till 18 mars 2016 fick eleverna i årkurs 8 chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv och några av de yrken som finns inom teknikområdet 15 mars 2016
Fler nyheter