Skaraborgs skolor i rörelse

Välkommen till en konferens om barns och ungas hälsa. En mötesplats för er som på olika sätt verkar inom förskola och skola. Ta del av aktuell forskning samt goda exempel från Sverige och Skaraborg.

Konferensen innehåller korta föreläsningar, diskussioner och nätverkande – med mötesformer som främjar inspiration, dialog och nya kontakter.

Datum: 23 oktober 2019 kl. 08.30 - 16.00
Plats: Science Park Skövde
Målgrupp: Skolchefer, kostchefer, rektorer, utvecklingsledare, lärare och förtroendevalda från Skaraborgs femton kommuner.
Arrangör: SKL, Generation Pep, Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgsenheten, avdelning social hållbarhet, VGR och Västra Götalands Idrottsförbund
Anmälan: Senast 1 september, via länk på denna sidan
Vi hoppas på en bredd i deltagandet och kommer därför i ett första steg fördela platser utifrån geografisk spridning och så att ”hela styrkedjan” inom utbildning finns representerade. Besked om definitiv plats på konferensen kommer skickas ut till alla som har anmält sig senast den 6 september.
Kontakt: susanne.sandgren@skaraborg.se

 

Ur programmet:

Mat och hälsa - trendkänsligt område, men vad säger forskningen?
Mai-Lis Hellenius, professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livsstilsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset.
Mai-Lis delger den generella hälsobilden för barn och vuxna i Sverige.

Generation Pep
Marie Harding,Malin J:son Höök. Mattias Svenson, Generation Pep.
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Lyssna till det senaste från Pep-rapporten – en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige. Få även tips på hur din skola kan komma igång med det kostnadsfria metodstödet Pep Skola.

 ”Spring i benen”
Christer Oja, programansvarig ”Spring i benen”, Stockholms stad.
Spring i benen, ett ledarskap för ökat samarbete mellan kommunens skolor.

Rörelsesatsning i skolan
Erik Lundstedt, projektledare, Västra Götalands Idrottsförbund. Riksidrottsförbundets uppdrag är att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Satsningen leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

Aktivitet förebygger
Maja Arvidsson, samordnare Ängelholms Kommun.
Aktivitet förebygger. Samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus.

Friska barn i Skaraborg
Karin Skagelin och Madelene Engvall, Skaraborgsenheten avdelning Social hållbarhet, VGR.
Karin och Madelene berättar om en kraftsamling med syfte att förebygga övervikt och fetma hos barn samt delar med sig av intryck från ”Healthy kids of Seinäjoki”.

Goda exempel från Skaraborgs skolor
 

Definitivt och komplett program skickas ut efter sommaren, anmäl er redan nu!

 

Logga generation pep Logga Västra Götalandsregionen Logga Skaraborgs Kommunalförbund
Länkar