25 april Framtidssymposium

Hur förbereder vi elever för framtidens arbetsplats? Hur förbereder sig arbetsplatsen för framtidens arbetstagare? Välkommen till en dag av föreläsningar, workshops och nätverkande.

Välkommen till Collegesamverkan Västra Götalands första återkommande

FRAMTIDSSYMPOSIUM 25 APRIL

Konferensen kommer att äga rum i Skövde, Trollhättan och Borås, men du kan också följa den via webben. Du åker till den ort som är närmast, eller deltar via internet. Olika föreläsare finns på plats på varje ort och vi live-sänder till de andra.

Workshops kommer att äga rum på samtliga orter i syfte att utbyta idéer och erfarenheter för att brygga gapet mellan dagens elever och framtidens arbetsmarknad. Även om du följer konferensen via webben kan du bidra genom olika verktyg.

Anmäl dig här!

Konferensen har ett lite speciellt upplägg. Se gärna vår film!

På programmet hittills: 
(Detaljerna är preliminära)

8.30 Mingel och kaffe
9.00

Peter Siljerud, med temat Bryt normerna - allt du lärt dig om arbetslivet är fel, del I.

9.30

Thomas Andersson, Högskolan i Skövde.
Om medarbetarskap och framtidens ledarskap

 

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås:
Organisatorisk resiliens, socialt hållbart arbetsliv

  Workshop
11:30 Peter Siljerud del II
12.00 Lunch
  EFTERMIDDAG: Fokus på framtidens skola & elever (framtidens arbetstagare)
13.00 Peter Siljerud del III
13:40

Kristina Sandström och Kristina Johansson, Högskolan Väst.
Om arbetsintegrerat lärande, det livslånga lärandet och milleniegenerationens typiska drag

  Workshop
15.30 Avslutning
16.00 Slut!

 

Lokalerna är
Skövde: Insikten
Borås: Viskan
Trollhättan: Entre AIL

Collaprojektet - sponsrat av europeiska socialfonden