25 april Framtidssymposium

Hur förbereder vi elever för framtidens arbetsplats? Hur förbereder sig arbetsplatsen för framtidens arbetstagare? Välkommen till en dag av föreläsningar, workshops och nätverkande.

Välkommen till Collegesamverkan Västra Götalands första återkommande

FRAMTIDSSYMPOSIUM 25 APRIL

Konferensen kommer att äga rum i Skövde, Trollhättan och Borås, men du kan också följa den via webben. Du åker till den ort som är närmast, eller deltar via internet. Olika föreläsare finns på plats på varje ort och vi live-sänder till de andra.

Workshops kommer att äga rum på samtliga orter i syfte att utbyta idéer och erfarenheter för att brygga gapet mellan dagens elever och framtidens arbetsmarknad. Även om du följer konferensen via webben kan du bidra genom olika verktyg.

Anmäl dig här!

Konferensen har ett lite speciellt upplägg. Se gärna vår film!

Våra föreläsare:

Peter Siljerud Peter Siljerud har i många år arbetat som trendspanare, omvärldsanalytiker och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Numera driver han företaget Futurewise som hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. 
Margareta Oudhis (foto: Högskolan i Borås)

Margareta Oudhuis forskar i socialt hållbar utveckling och har just föreläst för FN om organisatorisk resiliens. (Läs artikeln här.) Margareta berättar om:

  • Vad behövs för att skapa långsiktigt livskraftiga organisationer och därmed ett hållbart arbetsliv (resiliens)?
  • Vilka är de största hindren? 

(foto: Högskolan i Borås)

Thomas Andersson (foto: Högskolan i Skövde)

Thomas Andersson forskar om ledarskap och medarbetarskap bland annat inom industrin och inom vården. Thomas tar upp: 

  • Oroande trender i svenskt arbetsliv som vi behöver hantera
  • Utvecklat medarbetarskap för framtidens arbetsplats
  • Förutsättningar för utvecklat medarbetarskap


(foto: Högskolan i Skövde)

Kristina Sandström (foto: Högskolan Väst)

Kristina Sandström forskar bl.a. på arbetsintegrerat lärande (hur skola och företag kan samverka) och livslångt lärande.

(foto: Högskolan Väst)

Kristina Johansson (foto: Högskolan Väst)

Kristina Johansson forskar bl.a. på arbetsintegrerat lärande och millenniegenerationen (framtidens arbetstagare).

(foto: Högskolan Väst)

 

På programmet hittills: 

(Detaljerna är preliminära, ytterligare inslag kan dyka upp. Framtiden är föränderlig)

8.30 Mingel och kaffe

9.00

Välkomna - koppla upp er. Inledande workshop

9.25

Peter Siljerud,

Vad ska vi vara bra på i framtiden?
Vad förändrar kunskaps- och kompetensbehoven?
Tekniska landvinningar och artificiell intelligens

9.55 

Thomas Andersson, Högskolan i Skövde.
Om medarbetarskap och framtidens ledarskap

10.25

Fikapaus

10.35

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås:
Vad behövs för att skapa långsiktigt livskraftiga organisationer och därmed ett hållbart arbetsliv (resiliens)?

11.05

Workshops

11.25

Peter Siljerud del II

Hur förändras arbetsgivarnas krav?
Hur förändras omvärldens krav?

12.00

Lunch
  EFTERMIDDAG: Fokus på framtidens skola & elever (framtidens arbetstagare)

13.00

Moderatorerna startar eftermiddagspasset

13.05

Peter Siljerud del III

Vilka drivkrafter har dagens unga?
Polarisering i ambitioner
Konsekvenser för skola, lärare och elever

13.35

Överraskning...

ca 14.00

Kristina Sandström och Kristina Johansson, Högskolan Väst.
Om arbetsintegrerat lärande, det livslånga lärandet och
Milleniegenerationen - vilka är de "nya" studenterna/vår nya arbetskraft?

15.00

Fika och Workshops

15.30

Avslutning, utvärdering, framtidslöften 

16.00 Slut!

Lokalerna hittar du här:

Skövde: Insikten, Högskolan i Skövde/Gothia Science Park. Kanikegränd 3
Borås: Viskan, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 a
Trollhättan: Entre AIL, Högskolan Väst. Gustava Melins gata 2

Webb: Adress kommer via mail senare...

Collaprojektet - sponsrat av europeiska socialfonden