Bild på glad flicka och texten "Samling fullföljda studier" samt logotypen Kraftsamling fullföljda studier

Webbinarium: Samling fullföljda studier

Nästa datum för webbinarium är den 22 november. Serien Samling fullföljda studier är ett samarbete mellan de fyra kunskapsnoderna i delregionerna i Västra Götalandsregionen.

22/11: Motivation och framtidstro

Den 22 november är det dags för tredje webbsändningen från Samling Fullföljda studier. Den här gången är temat Motivation och framtidstro med exempel från Fyrbodal. I Fyrbodal har man arbetat med en satsning på yrkesambassadörer som träffar elever i klassrummen via digitala sändningar med mycket goda resultat.

Genom initiativet kan skolan, med den vida studie- och yrkesvägledningen, öka elevernas motivation, minska studievalens beroende av elevernas sociala bakgrund och könstillhörighet, samt minska antalet gymnasieomval och skolavhopp. Den vida studie- och yrkesvägledningen inrymmer på så vis kraften att motivera elevernas skolgång idag och samtidigt vägleda dem mot samhällets kompetensbehov i framtiden. Marcus Svensson och Henrik Erlandsson från Hälsokällan vid Fyrbodals kommunalförbund delar under webbinariet med sig av koncept och insikter. Mer information om projektet med yrkesambasadörer finns på Fyrbodals kommunalförbunds webbplats.

När: 22 november september, kl. 15.30-16.15

Var: Ingen anmälan krävs, klicka här för att komma till mötet

Målgrupp: Alla som arbetar med eller fattar beslut som påverkar barn och unga. 

Tidigare webbinarium

Team Domino

3 maj 2023 hölls det första webbinariumet. Presenterade då gjorde Team Domino. Team Domino är Borås stads förvaltningsövergripande team där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen samverkar för att förbättra närvaron i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete.

 

Skolanknytning

Den 6 september 2023 hölls det andra webbinariet inom samlingen. Det lyfte skolanknytning som handlar om involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier. I det här webbinariet berättade Lina Häger från Göteborgsregionen om vad skolanknytning är, varför det är viktigt och hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. 

 

Arrangörer

Webbinarieserien Samling fullföljda studier arrangeras av de fyra delregionerna i Västra Götaland. Delregionerna kommer att ansvara för innehållet i olika webbinarier. Arbetet sker inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier och de delregionala kunskapsnoderna som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Mer information om de delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier på Västra Götalandsregionens webbplats.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund   Logotyp Göteborgsregionen