Bild på glad flicka och texten "Samling fullföljda studier" samt logotypen Kraftsamling fullföljda studier

22 maj - Webbinarium: Samling fullföljda studier

Nästa datum för webbinarium är den 22 maj. Temat är övergångar mellan grundskolan & IM

Göteborgsregionen presenterar tillsammans med Lerums kommun projektet Skolanknytning och närvaro. Projektet handlar om hur arbetet i övergångar mellan grundskolan och IM kan organiseras

Mötet hålls digitalt den 22 maj, kl. 15.30-16.15, ingen anmälan krävs.

Mer information och länk till mötet finns på fullföljda studier.se

I kunskapsbanken Fullföljda studier fnns också inspelningar från tidigare samlingar.

Arrangörer

Webbinarieserien Samling fullföljda studier arrangeras av de fyra delregionerna i Västra Götaland. Delregionerna kommer att ansvara för innehållet i olika webbinarier. Arbetet sker inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier och de delregionala kunskapsnoderna som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Mer information om de delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier på Västra Götalandsregionens webbplats.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund   Logotyp Göteborgsregionen