Att ta barnrättsarbetet vidare

- ett steg i processen att göra Skaraborg till en plats där barn och unga trivs, utvecklas och mår bra! Barnombudsmannen, Skaraborgs Kommunalförbund och Skaraborgsenheten, avdelning Folkhälsa bjöd in till konferens på barnkonventionens dag den 20 november 2018.

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner kan utvecklas. Konferensen var också ett steg i en pågående process där Skaraborg önskar verka tillsammans för våra nästan 80 000 barn och unga. Ett 30-tal representanter från Skaraborg och över 600 deltagare nationellt deltog under dagen.  Barnombudsmannen sände digitala föreläsningar som visades på ett flertal parallella konferenser runt om i landet. Utifrån föreläsningarna fick deltagarna möjlighet att reflektera och diskutera vad som behöver göras lokalt och regionalt för att ta arbetet med barnets rättigheter vidare

Fakta:
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.  Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Läs mer:
www.barnombudsmannen.se