Aktuellt startsida

Avtackning av Per-Olof Hermansson

Fredagen den 1 juni avtackades Per-Olof Hermansson. Per-Olof Hermansson har varit förbundsdirektör på Skaraborgs Kommunalförbund sedan 2013.