Logotype

Business Region Skaraborg blir en permanent organisation inom Skaraborgs Kommunalförbund

Business Region Skaraborg har på kort tid nått goda resultat, vid förbundsdirektionens senaste möte fredag den 9 oktober 2020 togs beslut om att verksamheten blir en permanent organisation.

Business Region Skaraborg startade som ett treårigt projekt i september 2018. Övergripande syfte är att skapa en tillväxtorganisation för gemensam samverkan kring det investering- och etableringsfrämjande arbetet i Skaraborg. Uppdraget är att utveckla och driva Skaraborgs investeringsfrämjande arbete med målet att attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen för en ökad hållbar tillväxt.

Under uppbyggnadsfasen har man bland annat byggt upp viktiga nätverk, kartlagt och paketerat Skaraborgs försäljningsmöjligheter kring industrimark, marknadsfört Skaraborgs investeringsmöjligheter vid både nationella och internationella arenor. Man har även varit i flertal intressanta processer så det har hänt mycket kring utvecklingen av arbetet på kort tid. I ett inledande skede skrev man även avtal med Business Sweden, vilket innebär att Skaraborg är ett av landets 18 regionala etableringskontor till Sveriges nationella investeringsfrämjande arbete, vilket ger fler arenor att samverka och agera utifrån.

-   Alla 15 kommuner står bakom beslutet som vi ser skapar viktiga förutsättningar för Skaraborgs fortsatta utveckling och tillväxt inom det investeringsfrämjande arbetet. Det hjälper kommunerna att tillsammans fortsätta att stärka Skaraborg, säger Katarina Jonsson, Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund

Projektet som nu är inne på sitt andra år har visat på mycket goda resultat. Genom uppbyggnad av strukturer har man skapat en stark samverkan med och för Skaraborgs 15 kommuner och samverkande parter. Tillsammans har man lyckats åstadkomma en viktig positiv utveckling och satt Skaraborg på kartan.

-   Det är ett mycket glädjande besked att förbundsdirektionen nu tagit beslut om att skapa en permanent tillsvidareorganisation efter projekttidens slut då det visar att det arbete vi tillsammans bygger är viktigt för Skaraborg säger Alexandra Norlander Tornberg på Business Region Skaraborg.