Avtalsskrivning Business Sweden och Business Region Skaraborg om samverkan för att attrahera internationella företag till Skaraborg

Den 12 oktober skrev Skaraborgs Kommunalförbund och Business Sweden ett samarbetsavtal som ska stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till Skaraborg.

Skaraborgs 15 kommuner har gemensamt valt att starta upp tillväxtorganisationen Business Region Skaraborg, vars syfte är att arbeta proaktivt med investeringsfrämjande åtgärder och attrahera kompetens till Skaraborg. Samarbetsavtalet med Business Sweden syftar till en effektiv samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå som ska stärka det investeringsfrämjande arbetet. Genom en fokuserad samverkan kan kommunerna tillsammans skapa den kraft som krävs för att attrahera nya verksamheter och kompetens till Skaraborg.

Business Sweden är glad att gå in i ett fördjupat samarbete med Skaraborg, som möjliggör internationell marknadsföring av Skaraborgs styrkeområden och förhoppning om spännande investeringar i t.ex. gaming och automotive”, säger Francisca Herodes.

Business Region Skaraborg ska erbjuda en regional etableringsservice med syfte att få fler internationella etableringar till Skaraborg. Projektet ska både arbeta med uppsökande och proaktiv marknadsföring av Skaraborgs strategiska branscher och gemensamt med kommunerna mobilisera för att effektivare kunna möta etableringsförfrågningar.

”Det är viktigt att vi når genom bruset så att vi får stora investeringar till oss. Det klarar vi inte själva” säger förbundsordförande Katarina Jonsson.