Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5

Digitaliseringsdagen 2018

Den 27 september samlades kommunerna i Skaraborg kring Digitalisering. Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund anordnade dagen. Närmare 170 medarbetare och politiker fyllde Insikten på Gothia Science Park, Skövde för att ta del av programmet.

Några kommuner hade gjort dagen till en ledningsdag som start för fortsatt arbete. Från Hjo medverkade bland annat Catrin Hulmarker, kommunalråd och Lisbeth Göthberg, kommundirektör som poängterade hur viktig digitaliseringsdagen är för att möta olika funktioner i kommunerna, öka kunskap och förståelse, få inspiration om hur andra kommuner använder digitaliseringens möjligheter och för att utveckla sin sina verksamheter till nytta för invånaren. 

-Lisbeth menade på att vi är i ett paradigm skifte mellan det gamla och nya, det känns, vi har växtvärk och behöver arbeta tillsammans.

Innehållet i dagen var blandat med olika föreläsare som gav exempel på hur de använde digitaliserings möjligheter för att förbättra verksamheten.  Två utställare fanns på plats Skaraborgs Innovationssluss och representant från Kvalitetsmässan i Göteborg.  

Tillsammans behöver vi hitta de viktigaste områdena att arbeta med, en riktning och mer proaktivt internationellt menade Mikael Österlund informationsarkitekt på eSam men som nu arbetar för den nya Digitaliseringsmyndigheten DIGGen.  Han gav oss en bild av vad vi behöver göra för att invånare inte ska behöver skriva samma uppgifter till kommuner, landsting och myndigheter flera gånger, enkelt sagt EN uppgift EN gång. Ett av DIGGs första uppdrag  handlar om  säkert och effektivt informationsutbyte i offentlig sektor.  

Mellan seminarierna var minglet igång från Skaraborgs Kommunalförbund träffade vi personal från Skara och Vara, de var eniga om att det går att göra mer i samverkan, tillit till varandra och stöd av ledningen är framgångsfaktorer.

Endurovärldsmästaren Anders Eriksson, Tibro avrundade dagen med att på ett underhållande och lättsamt sätt beskriva sin karriär med både motgångar och framgångar och hans passion till sporten. 
För att bli världsmästare krävs envishet, driv och passion och det gäller för oss i kommunerna också för att vi ska bli världsbäst på att använda digitaliseringen möjligheter så kan vi nog sammanfatta digitaliseringsdagen menar Ann-Charlotte Klarén esamordnare Skaraborgss kommunalförbund