blomma

Öppet för att lämna anbud på utbildning!

Utbildare inom det reguljära utbildningssystemet och privata utbildningsföretag i Skaraborg inbjuds att lämna anbud på utbildningar inom projekt Fenixz.

Projektet arbetar med kompetensutveckling för små- och medelstora företag i privat sektor. Sista datum för inlämning av anbud är 2021-12-06.

Upphandlingen är indelad i områden och anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden;

  • Marknad och försäljning
  • Ekonomi och inköp
  • IT och digitalisering
  • Organisation och ledarskap
  • Verksamhetsutveckling
  • Arbetsmiljö och säkerhet.


Mer information och länk till upphandlingen