Tjej med ryggsäck som vandrar bredvid berg

Sveriges första Unesco-utnämnda Geopark finns i Skaraborg!

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det är ett bevis på att området har världsunika och geologiska värden som är av internationell betydelse.

”Detta är ett resultat av ett gemensamt arbete i Skaraborg. Att bli en Unesco Global Geopark med det världsunika landskapet stärker Skaraborgs attraktivitet som en internationell destination", säger Katarina Jonsson

Sedan 2017 har Skaraborgs Kommunalförbund medfinansierat och stöttat projektet Platåbergens Geopark. Projektet har sedan start arbetat för att etablera Sveriges första UNESCO Globala Geopark. 

Idag kom glädjande besked från generalförsamling att de godkänner projektet som Sveriges första Unesco Globala geopark!

Vad är en Geopark?
Idag finns det 177 geoparker i 46 länder. Geoparkerna samarbetar i det globala geoparksnätverket, som syftar till att skapa band mellan geoparker världen över. Att vara en del av detta nätverk sätter också vårt område på världskartan.

En geopark har flera uppgifter. En är att sprida kunskap om de geologiska värden som finns i området. En annan att berätta om sambandet mellan geologi och natur- och kulturarv. En tredje uppgift är att utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt. En geopark ska också öka förståelsen kring hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår
planet.

Vill du veta mer?

Läs mer här!

Eller kontakta  Anna Bergengren, tel: 073-910 89 51, anna.bergengren@grastorp.se

 

Foto: Sandstenslagret Kinnekulle Platåbergens Geopark/ Henrik Theodorsson.