Aktuellt startsida

Lina Bjerke

Kompetensforum-lunch

Den 14 september arrangerade Kompetensforum Skaraborg en lunchföreläsning för andra gången, senast var i december 2017. Inbjuden föreläsare var Lina Bjerke, Nationalekonom med fokus på städers och landsbygernas särskilda förutsättningar.

Allt fler unga högutbildade väljer att bosätta sig i städer, men det finns undantag. Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden efter avslutad examen. För den enskilda kommunen kan det vara avgörande att få högutbildade unga att etablera sig på landsbygden. Det kan ge attraktionskraft till hela regionen och göra det möjligt att hantera en av landsbygdens största utmaningar, nämligen att ha kompetensförsörjning som är en av förutsättningarna för att den lokala arbetsmarknaden ska kunna förnyas och leva vidare.

Lina Bjerke bjöd på en mycket intressant föreläsning om förhållandet mellan stad och land, om gamla utmaningar och nya strategier för att få fler att välja landsbygderna.