Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5Slideshow imagebild6

Höstens Rådslag 12 oktober

Utbildning i fokus då förbundsstyrelsen, kommunchefer och barn- och utbildningschefer deltog på höstens Rådslag den 12 oktober.

Dagen inleddes av att Frida Jolsgård och Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund, tillsammans med inspel från 16 kunniga individer inom området gick igenom det arbete som utförs tillsammans i Skaraborg kring utbildningsfrågor. Presentationen utgick ifrån Skolverkets 10 punkter för en bättre skola. Därefter under ledning av dagens Moderator Katti Uhlin fick deltagarna parvis och gruppvis diskutera och reflektera kring skolfrågor i Skaraborg och hur vi kan utveckla oss tillsammans.

Under dagen skrevs också ett avtal mellan Business Sweden och Business Region Skaraborg, vars syfte är att arbeta proaktivt med investeringsfrämjandeåtgärder. Samarbetsavtalet med Business Sweden syftar till en effektiv samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå som ska stärka det investeringsfrämjande arbetet.

Dagen avslutades med besök av Landshövding Anders Danielsson. Landshövdingen har besökt Skaraborgs alla kommuner för att skapa dialog och bygga relationer.  För att underlätta i kontakten med Länsstyrelsen har bland annat Landshövdingen och fem av hans avdelningschefer utsetts till kontaktpersoner med ansvar för några kommuner var. Det är viktigt att se över det som inte fungerar inom organisationen och det är min ambition att vi ska ha en bra dialog, säger Landshövdingen.