Flicka med ryggsäck går längst väg med ryggen mot kameran.

Satsning för ungas psykiska hälsa 2024

Under 2024 kommer Skaraborgs Kommunalförbund att erbjuda skolor i delregionen att, kostnadsfritt, delta i en satsning för att stärka den psykiska hälsan bland unga. Materialet som erbjuds utgår från den ideella organisationen Arts & Hearts lärverktyg Det syns inte.

Skaraborgs Kommunalförbund har möjlighet att erbjuda ett antal skolor att delta i satsningen kostnadsfritt. De skolor som är med förbinder sig att delta i samordningsmöten samt utvärdering av insatsen. Det finns också möjlighet för skolor att bekosta deltagandet, då erbjuds skolan att delta i utvärderingsarbetet. 

Intresseanmälan

De skolor som vill vara med i satsningen ska lämna in en intresseanmälan senast den 17 november. I den ska skolan beskriva hur behoven av insatsen ser ut på skolan, vilka elevgrupper man vill arbeta med och hur organisationen kring genomförandet ska se ut. 

Frågestund 1 november

Den 1 november kl. 11-12 hölls en frågestund. Inkomna och spontana frågor fick svar och all information har samlats i dokumentet frågestund 1 november.

För information om Högskolans enkät, se dokumentet Utvärdering - Följeforskning.

Informationsträff 26 oktober

Den 26 oktober hölls en inspirations- och informationsträff om satsningen.

För att öka storleken på fönstret klicka på symbolen för "bild-i-bild" och dra upp storleken på fönstret som öppnas.Inspelningen publicerad den 27/10, en textad version kommer inom kort.

Kraftsamling fullföljda studier

Satsningen är en del i Kraftsamling fullföljda studier som i delregionen drivs via Kunskapsnod Skaraborg och finansieras av Västra Götalandsregionen via folkhälsomedel. I satsningen ingår en utvärdering somn görs av forskare på Högskolan i Skövde.

Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Högskolan i Skövde
     
logotyp kraftsamling fullfölda studier   Logotyp det syns inte