Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

22 september Strategi för hälsa

Länsvisa workshoppar lägger grunden för strategin

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa. Strategin omfattar skola, folkhälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg och ska bli det gemensammaverktyget för medlemmarna att klara välfärdsuppdraget

Strategin ska tas fram med bred förankring och delaktighet hos SKL:s medlemmar och andra aktörer därför är det länsvisa workshoppar som lägger grunden för strategin och idag var det Skaraborgs tur.

Både tjänstemän och förtroendevalda var inbjudna till workshopen och här diskuterades bland annat hur vi kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra resurser att räcka längre.

Från SKL är det Anne Bylund som är projektledare. Arbetet med strategin fortsätter under hösten 2017. Ett utkast till strategi tas fram och stäms av med medlemmarna och beslut om strategin samt kommunikation och manifestering sker i slutet av 2017.