Förbundsfullmäktige

Högsta beslutande organ i förbundet är Förbundsfullmäktige.

Fullmäktige skall som regel sammanträda minst en gång per år för att dels ta ställning till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret och dels ta ställning till ramar och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Medlemskommunerna väljer sina ledamöter till Fullmäktige baserat på antalet innevånare i kommunen. Varje kommun utser i grunden två ledamöter med ersättare. Utöver detta får kommuner med  ett invånarantal över 10 000 invånare utse ytterligare en ledamot med ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare.

Fullmäktige har mandatperioden 2015-2018, 48 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.