Företagsfinansiering

I Västra Götaland finns det ett flertal möjligheter för ett enskilt företag att söka medfinansiering för olika utvecklingsinsatser.

Enklaste sättet att få en överblick över de olika stöden är på Västra Götalandsregionens respektive Länsstyrelsens hemsidor. Deras hemsidor når du via länkarna till höger.