För dig som driver företag

För dig som driver ett etablerat företag finns kompetensstöd att erhålla via ett antal aktörer och projekt i Skaraborg. Oftast kostnadsfritt.

Nedan finner du kort information om vilken typ av stöd du har möjlighet att erhålla från respektive organisation eller projekt. Organisationerna presenteras i bokstavsordning. Till höger finner du länkar till respektive organisation som tillhandahåller stödet.

AgroVäst

är en plattform för västsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks och livsmedelsindustrin.  AgroVäst sammankopplar forskare och praktiker från många olika områden.

ALMI Företagspartner Väst

har som uppdrag att stödja entreprenörer genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning under ett företags alla skeden. De arbetar i alla branscher och kan erbjuda en mentor, rådgivning på flera språk och hjälp att kommersialisera en innovation eller produktutveckling. 

Business Sweden

är en sammanslagning av tidigare Exportrådet och Invest Sweden Agency (ISA). Business Sweden erbjuder alla svenska företag professionellt stöd i sin internationaliseringsprocess och har speciellt för småföretag under 50 anställda särskilda subventionerade och exportfrämjande tjänster.

Connect Väst 

hjälper etablerade och nystartade tillväxtföretag att växa och kommersialiseras genom det ideella nätverk de etablerat. Nätverket består av hundratals personer med lång kommersiell erfarenhet. Stöd ges inom strategiutveckling, kompetensanskaffning och förmedling av riskkapital. Genom konceptet FöretagsAcceleratorn® erbjuds företag i tillväxtfas stöd under ett flertal år.

EcoEx

finns till för att göra det enklare för dig som kan och vill exportera dina lösningar inom miljöområdet. De kan hjälpa till att öppna dörrar och vara ett stöd i exportprocessen. De identifierar möjligheterna på den utländska marknaden och skapar mötesplatser för dig och ditt företag.

Enterprise Europe Network

hjälper svenska små och medelstora företag att bättre ta del av EU-medlemskapet och dra nytta av EU:s inre marknad. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri EU-rådgivning, möjliggöra europeiskt affärs- och tekniksamarbete samt forsknings- och innovationssamarbete.

Food & Health Concept Centre (FHCC)

arbetar för att stötta kommersialisering av idéer inom hälsosam mat. FHCC hjälper forskare och entreprenörer liksom etablerade företag och branschorganisationer att göra sina innovationer och nya produkter tillgängliga på marknaden.

Gothia Innovation /Gothia Science Park

Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark för tillväxt- och kunskapsföretag. Genom parkens Open Arena initieras och utvecklas samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Det ges även stöd för att söka finansiering för forskning och utveckling samt för kommersialisering. Idéer med affärspotential och möjlighet att nå en internationell marknad kan ges kvalificerat stöd i företagsinkubatorn.

IDC - Industrial Development Center West Sweden AB

är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för den tillverkande industrin. IDC ägs av över 130 industriföretag från olika tillverkningsgrenar, såsom trä-, fordons-, verkstads-, elektronik-, automation- och livsmedelsbranschen. IDC fokuserar sina insatser till områdena Produktion, Marknad, Produktutveckling, Material, Kompetensförsörjning samt kan ge stöd inom Finansiering av utvecklingsprojekt.

Lokalproducerat i Väst

har uppdraget att aktivt stötta och utveckla småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland framförallt inom produktionsrådgivning, produktutveckling, kompetensutveckling samt logistik och leveransstöd.