Bild på Emma Korjonen

Samarbetet mellan Lidköping, Skaraborg och Rockford USA inne på sitt 14 år

Lidköping och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford i delstaten Illinois. Samarbetet syftar till att växa lokalt genom att arbeta globalt.

Samarbetet startade 2006 då Lidköping och Rockford skrev ett industriellt partnerskapsavtal med syfte att hjälpa lokala Lidköpings företag att hitta kontakter i USA och även vara dörröppnare för Amerikanska företag som vill hitta kontakter på den svenska sidan. Sedan 2014 gäller samarbetet hela Skaraborg och ett stort kontaktnät finns att ta del av på den amerikanska sidan. Samarbetet syftat till att hjälpa företag och organisationer att växa lokalt genom att arbeta globalt. Samarbetet är inte begränsat till Rockford Illinois utan gäller hela USA. Flertalet samarbeten inom både akademin och näringslivet har tillkommit.
 
Lidköping och Skaraborg har en internationell affärsutvecklare på plats i USA som hjälper dig att hitta kontakter. Lidköping och Skaraborg är medlemmar i Svensk-amerikanska handelskammaren i Chicago som är en av 20 svensk-amerikanska handelskammare i USA.
Är du vårt nästa företagsexempel att gynnas genom att göra affärer med USA?” 

 
Emma Korjonen  
International Business Developer

City of Lidköping & County of Skaraborg
Sustainable Development
SE-531 88  LIDKÖPING

                                
  +46 734 428 337 Emma
Cell phone United States: +1 815 985 3895

E-Mail:  
emma.korjonen@lidkoping.se

Grow Locally By Working Globally