Pedagog som skriver på whiteboard

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i den gemensamma Samverkansstrategin uppnås.

Förbundet ska i nära samarbete med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till samverkansstrategin.

Läs mer om Utbildning Skaraborg, samverkansstrategin och de avtal som är kopplade till detta på www.utbildningskaraborg.se