Pedagog som skriver på whiteboard

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i det gemensamma Måldokumentet Utbildning Skaraborg uppnås genom stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.

Förbundet ska i nära samarbete med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till Måldokumentet.

Läs mer om Utbildning Skaraborg och Måldokumentet och de avtal som är kopplade till detta
www.utbildningskaraborg.se.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund