Rött äpple på en bok

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i det gemensamma Måldokumentet Utbildning Skaraborg uppnås genom stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.

Förbundet ska i nära samarbete med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till Måldokumentet.