Antagningskansliet

Utbildning Skaraborgs antagningskansli sköter antagningen till gymnasieskolorna i Skaraborg, kommunala som friskolor. Kansliet har även hand om ansökningarna till gymnasiesärskolan.

Sedan 1 januari 2015 ingår Utbildning Skaraborg och antagningskansliet i Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet.

Läs mer på Utbildning Skaraborgs webb.