Barn i förskolan tillsammans med en praktikant

Praktikplatsen.se

Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar för driften av Skaraborgs kommungemensamma praktikverktyg.

Denna digitala mötesplats för skola-arbetsliv förväntas kvalitetssäkra praktikhanteringen samt att fler elever ska få ett inblick i arbetslivet och därmed landar mer rätt i sina framtida studie- och yrkesval. Arbetslivet får också en möjlighet att möta sin framtida arbetskraft.

Verktyget används inom flera skolformer:

  • Grundskolans PRAO
  • Närmare hälften av Skaraborgs kommuner är implementerade.
  • Gymnasie- och vuxenutbildning APL/Lärling
  • Vård- och omsorgscollege Skaraborg fullt implementerat.
  • Barn- och Fritidsprogrammet är uppstartat i en kommun och fler är på gång.
  • Yrkeshögskolans LIA
  • Skövde Yrkeshögskola har startat upp med Medicinska sekreterare och förväntas lägga till fler utbildningar på sikt.
  • I samtliga 15 kommuner i Skaraborg finns verksamheter som erbjuder platser till eleverna.


Samverkansavtal finns med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är systemägare av praktikplatsen.se och vi jobbar löpande i nära samarbete med dem och andra regioner som använder verktyget för att vidareutveckla detta.