Utbildning Skaraborg

Den 1 januari 2015 började Utbildning Skaraborg med Måldokumentet och Samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna att gälla. Bakgrunden är Skaraborgskommunernas vilja att samverka kring skolutvecklingen i alla skolformer. Intentionen i Måldokumentet är ett tydligt fokus på kvalitet i utbildningarna

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se