Utbildning Skaraborg

Den 1 januari 2015 började Utbildning Skaraborg med Måldokumentet och Samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna att gälla. Bakgrunden är Skaraborgskommunernas vilja att samverka kring skolutvecklingen i alla skolformer. Intentionen i Måldokumentet är ett tydligt fokus på kvalitet i utbildningarna.