Staplar ritade med krita på svart tavla som ett diagram

Rapporter Analyser Statistik

För att kunna ta rätt beslut är det viktigt att man håller sig uppdaterad om hur situationen på arbetsmarknaden är idag och hur den förväntas utveckla sig. Vi har tillgång till flera olika organisationers analysverktyg. En del är regionala, andra lokala och det finns också de som är branschspecifika. Vi uppdaterar när det kommer nytt material och lägger dem i högerspalten på denna sida.

Västra Götalandsregionen publicerade under 2017 ett stort statistikmaterial under rubriken Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (UAP 2025). Där kan man ner på yrkesnivå och på delregional nivå se nuläge och prognoser fram till 2025. Du hittar rapporten bland bilagorna i högerspalten. I anslutning till UAP 2025 har också en Skaraborgsrapport tagits fram, även den hittar du i högerspalten med rubriken “Förutsättningar och utmaningar…”