Kraftfält

Kreativa Kraftfält

I flera sammanhang talas det om ”kulturen som tillväxtfaktor”. Många framhåller kulturlivets bidrag till ett samhälles tillväxt och utveckling. Mer precist hur detta går till, eller hur man med politiska medel kan stimulera en sådan utveckling, förblir dock ofta oklart. Inte sällan stannar det vid en vag känsla.

Det finns dock handfast kunskap på området. Den internationellt erkände kulturekonomen Pier Luigi Sacco vid IULM universitetet i Milano, har sedan tidigare ett samarbete med en av Sveriges ledande kulturanalytiker professor Christer Gustafsson vid Uppsala Universitet. Sacco menar att i den moderna kunskapsekonomin har kulturen en särskilt viktig roll för att åstadkomma innovation och kreativitet.

Projektet Kreativa Kraftfält startade upp 2013 med en kartläggning av stora delar av Skaraborgs kulturella resurser; kulturaktiviteter, verksamheter och fysiska resurser som byggnader och kulturarv. Materialet som har samlats in i hela Skaraborg består av ca 4000 kulturaktiviteter och kulturobjekt.

Materialet tillsammans med statistik om Skaraborg har bearbetats med hjälp av matematiska modeller i datorer vid IULM universitet i Milano vilket sedan resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa kraftfält. Projektet har letts av Christer Gustafsson i samarbetat med  ett forskarteam där bl.a. ovan nämnde Pier Luigi Sacc ingår. Resultatet förväntas ge beslutsfattare på lokal, delregional och regional nivå konkreta underlag för långsiktig planering och långsiktiga beslut och kommer att svara på frågor som:

  • Hur bildar kulturaktiviteter och kulturfaciliteter särskilda kluster, kreativa kraftfält, i Skaraborg?
  • Hur sammanfaller Skaraborgs kreativa kraftfält med dess innovationscentra?
  • Hur ser prognoserna ut för de kreativa kraftfältens utveckling på kort och lång sikt?
  • Vilka styrkor och svagheter kan identifieras? Hur ser möjliga politiska lösningar ut?

Resultatet av projektet Kreativa Kraftfält presenterades vid en slutkonferens den 15 maj 2014. Konferensen avslutades med panelsamtal med representanter från Västra Götalandsregionen, Reigion Halland, politiker, tjänstemän från kommuner i Skaraborg, företrädare för näringslivet och KKN om hur vi nu ska kunna ta till vara på den här studien och använda den i lokal och regional planering. Slutrapporten beräknas vara klar i slutet av augusti. Resultatet kommer att analyseras och diskuteras vidare och på olika sätt användas som underlag för beslutsfattare.

Projektet finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalands Kulturnämnd.

 

Till höger på denna sida finns film från slutkonferensen och intervjuer.

 

Titta också gärna på filmen från ett seminarium under Almedalsveckan 2013 via länken här intill,:

Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling.

Medverkande: Pier Luigi Sacco, Professor of Cultural Economics, IULM universitetet i Milano. Jens Spendrup, Styrelseordförande, Spendrups och Svenskt Näringsliv. Christer Gustafsson, Professor, Uppsala universietet. David Karlsson, Idéhistoriker, Nätverkstan. Nima Sanandaji, Samhällsdebattör. Gunilla Kindstrand, Moderator