Skaraborgsdagen 2020

Skaraborgsdagen 2020 (#4) – Toppmöte om hållbar tillväxt för framtidens Skaraborg och den 30 januari 2020 är det dags igen. Då samlas 400 beslutsfattare i Vara konserthus för den fjärde Skaraborgsdagen.

Toppmötet har kommit att bli en tradition där beslutsfattare inom offentlig och privat sektor träffas för att gemensamt diskutera hållbar tillväxt.

Initiativtagarna är Skaraborgs 15 kommuner genom Skaraborgs Kommunalförbund. Samtliga kommuner deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet. Dessutom inbjuds riksdagsledamöter, regionpolitiker samt företag och organisationer som verkar regionalt, nationellt eller globalt.

Årets tema är kompetensförsörjning och digitalisering, två sammanflätade utgångspunkter för regional utveckling. Programmet bygger på vikten av förflyttning och vill ge plats åt utbyte av erfarenheter och nätverkande. De inbjudna talarna belyser Skaraborg i omvärlden, och pekar på de styrkor och möjligheter som vår delregion besitter. Moderator Karin Klingenstierna och projektledare Åsa Jellinek har uppdraget att ta tidigare dagars succé vidare. 

– Min förhoppning är att dagen ska öka deltagarnas förutsättningar att både vilja och kunna leda hållbar utveckling i Skaraborg utifrån de utmaningar som en globaliserad och urbaniserad omvärld skapar, säger Åsa Jellinek. Jag hoppas att vi under dagen kan komma överens om gemensamma åtaganden som är möjliga att följa över åren, så att Skaraborgsdagen allt mer utvecklas till en arena där vi förverkligar en positionsförflyttning i en hållbar riktning.

Se program till höger på sidan
 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se