Skaraborgsdagen 2020

Skaraborgsdagen 2022 framflyttad

Varje år samlar vi beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet till en mötesplats som vi kallar Skaraborgsdagen. 2021 skulle dagen hållits för femte gången, men med anledning av Covid19 kunde vi inte genomföra arrangemanget. Inför 2022 tar vi nu nya tag och möts igen på Vara konserthus den 21 april 2022.

I Skaraborg samverkar våra 15 kommuner genom ett kommunalförbund. Tillsammans med myndigheter, organisationer, företag och enskilda aktörer hittar vi smartare lösningar på våra viktigaste utmaningar. Det är så vi skapar den utveckling vi vill se i Skaraborg – som en plats att leva och verka på, och besöka.

Målet är att Skaraborgsdagen ska visa på goda exempel, skapa stolthet, framtidstro och vi-känsla i hela Skaraborg, med 400 beslutsfattare på plats.

Årets tema är möjligheternas Skaraborg och vi kommer beröra ämnen som Skaraborg i omvärlden, kompetensomställning och framtidens möjligheter för näringsliv och offentlig verksamhet. Programmet håller på att ta form och har som ambition att sätta Skaraborg i omvärld och framtid, samt ge plats för möten, kontaktskapande och samtal. 

Anmälan görs via din kontaktperson i respektive kommun.

Skaraborgs Kommunalförbund – 15 kommuner i samverkan