Bilder på deltagare och föreläsarebild1Bilder på deltagare och föreläsarebild2Bilder på deltagare och föreläsarebild3Bilder på deltagare och föreläsarebild4Bilder på deltagare och föreläsarebild5Bilder på deltagare och föreläsarebild6Bilder på deltagare och föreläsarebild7Bilder på deltagare och föreläsarebild8Bilder på deltagare och föreläsarebild9Bilder på deltagare och föreläsarebild10Bilder på deltagare och föreläsarebild11Bilder på deltagare och föreläsarebild12Bilder på deltagare och föreläsarebild13Bilder på deltagare och föreläsarebild14Bilder på deltagare och föreläsarebild15Bilder på deltagare och föreläsarebild16Bilder på deltagare och föreläsarebild17Bilder på deltagare och föreläsarebild18

Skaraborgsdagen 2020

Drygt 400 beslutsfattare från både näringslivet och offentlig sektor samlades i Vara konserthus den 30 januari till den fjärde Skaraborgsdagen.Temat för dagen var digitalisering och kompetensförsörjning -att leda hållbar tillväxt i framtidens Skaraborg.

Toppmötet har kommit att bli en tradition där beslutsfattare inom offentlig och privat sektor träffas för att gemensamt diskutera hållbar tillväxt. Initiativtagarna är Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund.
Årets tema var kompetensförsörjning och digitalisering, två sammanflätade utgångspunkter för regional utveckling. Programmet bygger på vikten av förflyttning och vill även ge plats åt utbyte av erfarenheter och nätverkande.

Dagen inleddes av Skaraborgs Kommunalförbunds ordförande Katarina Jonsson och 1:e vice ordförande Jonas Sundström och förbundsdirektör Jan Malmgren.

På scenen fanns under dagen bland annat  Nationalekonom Lina Bjerke, Sverigechef för Metsä Tissue, Jani Sillanpää, Regionchef Svenskt näringsliv, Rudolf Antoni, Affärsängel och IT-evangelist Joakim Jardenberg och entreprenören och författaren, Marie Andervin.

Moderator för Skaraborgsdagen var Karin Klingstierna.

Under dagen delade även Almi ut pris till årets företagare,  som i år gick till Lodosity AB. Lodosity AB arbetar med spelutveckling och konsulttjänster inom digital underhållning.

Till höger på denna sidan finns länkar till radiosändningar från Skaraborgsdagen.
Observera att P4 Skaraborg har sin sändning in tid in i programmet. 
Presentationsmaterial kommer att publiceras efter hand.