Social hållbarhet/folkhälsa

För ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet och folkhälsa är samverkan en viktig grund. En region i samarbete med kommuner har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö. Skaraborgs kommunalförbund har en samlande roll för kommunerna.  Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal för bland annat folkhälsoinsatser.

I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl utvecklad mellan kommunerna och regionen genom att ett avtal är tecknat mellan var och en av kommunerna och HSN. Men samverkan behöver utvecklas och formaliseras för att resurser ska nyttjas optimalt. Hösten 2016 godkände därför kommunalförbundet och ÖHSN en gemensam modell för samverkan i folkhälsofrågor 

Fullföljda studier, hälsofrämjande och förebyggande arbete – barnfetma, psykisk hälsa och äldres hälsa är områden kommunerna och regionen kraftsamlar kring just nu. Arbetet sker i nära samarbete med akademin och andra aktörer.

Aktuellt

Vilka ska med?

Vilka ska med?

Den 22 maj samlades drygt 50 personer för att få ny kunskap och inspiration kring ungas sociala inkludering. Fjorton av Skaraborgs femton kommuner var representerade och bland deltagarna fanns bland annat också representanter från Samordningsförbunden, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Science Center och Skaraborgs Kommunalförbund. 27 maj 2019
SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

Välkommen till en utbildningsdag med temat: Friska barn i Skaraborg - övervikt och fetma bland barn och unga går att förebygga den 3:e och 4:e oktober. 27 juni 2018
Kraftsamlar mot barnfetma

Kraftsamlar mot barnfetma

En delegation från Skaraborgs åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar en internationell konferens om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” den 12 till 15 mars 2018. 05 mars 2018
Den ljusnande framtid är vår

Den ljusnande framtid är vår

-konferens om ungdomars väg från skola till arbetsliv 26 januari 2018
Fler nyheter