Nuläge Handlingsplan Psykisk hälsa

Det har snart gått ett halvår sedan den länsgemensamma Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 trädde i kraft.

Här återfinner du en presentation där du kan ta del av en nulägesbeskrivning av hur vi i Skaraborg arbetar med aktiviteter kopplade till handlingsplanen.