Händer som håller i ett pappersurklipp som en familj av

Funktionsnedsättning

Förbundet ska verka för en verksamhetsanpassning utifrån en ökad diagnostisering. Brukarinflytande och dimensionering av verksamheterna kommer vara bärande vad gäller boende, sysselsättning och andra insatser.

Förbundet ska även verka för Forskning och Utveckling (FoU) inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden.

Nätverk

Nätverk Funktionsnedsättning

Socialchefsgruppen

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund