Funktionsnedsättning

Förbundet ska verka för en verksamhetsanpassning utifrån en ökad diagnostisering. Brukarinflytande och dimensionering av verksamheterna kommer vara bärande vad gäller boende, sysselsättning och andra insatser.

Förbundet ska även verka för Forskning och Utveckling (FoU) inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden.

Nätverk

Forum Funktionsnedsättning

Socialchefsgruppen