Delaktighetsmodellen DMO

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Delaktighetsmodellens delaktighetsslingor är en metod för att underlätta brukarnas väg mot empowerment och involverar personalen i denna utveckling. Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Alla samtal leds av Vägledare som inte är personal till brukarna.
Samtalen centreras kring ett särskilt valt vardagligt tema med intresse för brukarna.

I Skaraborg finns två utbildare som utbildar Vägledare, Ann-Charlotte Sandsjö, Mariestad och Sofia Lindberg, Essunga. Fem kommuner i Skaraborg har hittills personal som genomgått utbildning till vägledare. Värdkommun för DMO är Mariestad, se information i dokumentet till höger.

Utbildarna/Kontaktpersoner för DMO
Ann-Charlotte Sandsjö, Mariestads kommun
ann-charlotte.sandsjo@mariestad.se
tel. 0501-75 66 16

Sofia Lindberg, Essunga kommun
sofia.lindberg@essunga.se
tel. 0512-57 183