Salugent förhållningssätt, samtalsstöd

Det salutogena förhållningssättet är en del av den värdegrund som leder oss i möten med brukare/boende/klienter

För att få tillfälle att utforska och fördjupa det salutogena förhållningssättet finns nu ett dialogmaterial ”På väg till känsla av sammanhang”. Dialogmaterialet är framarbetat av Niklas Holmqvist och Carina Bryngelfors i samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund.

Dialogmaterialet är tänkt att ge stöd i arbetsgrupper som vill samtala kring det salutogena förhållningssättet. Samtal kan ske i en kombination av kunskapsförmedling och reflektion.

Ett förslag till upplägg är att gruppen träffas vid fem kortare tillfällen. En person tar rollen som dialogledare och har då stöd i materialet.

Är du intresserad av att arrangera en kort utbildning (två timmar), eller vill du ha mer information? Kontakta Niklas Holmqvist, Lidköping 0510-77 08 75 eller Carina Bryngelfors, Grästorp 0514-582 77.

Samtalsmaterialet är fritt att använda!