Springande barn

Barn och unga

Förbundet ska inom målgrupp Barn och unga forma ett operativt samarbete i närmiljön, hitta nya samverkansformer utan att överta en annan huvudmans ansvar samt säkra samverkan mellan huvudmännen för barnets bästa.

Förbundet ska även verka för Forskning och Utveckling (FoU) inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden.

Nätverk Skaraborg

Nätverk Barn- och Unga

Socialchefsgruppen

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund