Vägval

Målgrupp Psykiatri/missbruk

Inom Målgrupp psykiatri/missbruk arbetar förbundet med att utveckla samverkan med regionens olika vårdnivåer. Tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och överenskommelser med tydligt fokus på den enskilde personen.