Trepartskonferens 2018

Varje år arrangerar Vårdsamverkan vuxna psykiatri och missbruk (primärvård, specialistpsykiatri, kommuner och brukarföreträdare) en konferens. Konferensen syftar till att ge kunskap och inspiration för ett samarbete som ökar effektiviteten och kvalitén på den vård och omsorg som ges och som skapar förutsättningar för ett gott bemötande i en personcentrerad vård.

2018 års Trepartskonferens kommer att genomföras fredag 26 oktober i Falköping.
Inbjudan kommer längre fram.

Vi ser fram mot att träffas!
/Samverkansgruppen vuxna psykiatri och missbruk