Kommungemensamma verksamheter

Skaraborgs kommuner är delaktiga i flera verksamheter i samverkan. Hit hör:

  • Socialjouren Skaraborg
  • Utväg
  • Barnahus - samverkan vid misstanke om brott mot barn
  • Tillsyn och utskänkning av alkohol och tobak


Klicka på rubrikerna i menyn för att läsa mer.

Gryning Vård AB

Skaraborgs Kommunalförbund är även delägare i Gryning Vård AB. Gryning Vård AB är en vårdorganisation inom hem för Vård eller Boende (HVB). Mer information finns under länkar på denna sida.