Kommungemensamma verksamheter

Skaraborgs kommuner är delaktiga i flera verksamheter i samverkan. Hit hör

  • Socialjouren Skaraborg
  • Utväg
  • Barnahus- samverkan vid misstanke om brott mot barn
  • Tillsyn och utskänkning av alkohol och tobak


Mer information om dessa återfinns i vänster marginal.

Skaraborgs Kommunalförbund är även delägare i Gryning Vård AB. Gryning Vård AB är en vårdorganisation inom hem för Vård eller Boende (HVB). För att läsa mer om detta se länk i höger marginal.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund