Flytbojar i båthamn

FoU - Socialtjänst

FoU innebär i detta sammanhang Forskning och Utveckling (FoU). Den pratiska verksamheten ska stå i förgrunden för detta arbete. I höger marginal finns mer information om hur Utvecklingsområde Välfärd arbetar med dessa frågor.

Så här arbetar vi med FoU    

FoU-frågor är integrerat inom de målgruppsområden som enheten för Välfärdsutveckling arbetar med. Kommunnära utvecklingsprojekt och har fokus på samverkansfrågor som är relevanta för socialtjänsten i Skaraborg.           

Vi har fokus på samverkan inom:

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • Funktionshinder

 

Målsättning

  • Att ha fokus på samverkan vilket innebär att identifiera och lyfta fram mellankommunala samverkansfrågor som är relevanta för Socialtjänsten i Skaraborg.
  • Att sprida kunskap om erfarenheter och resultat genom nätverksarbete och arbetsgrupper.
  • Att Stimulera, stödja och bedriva gemensamma verksamhetsnära utvecklings- utvärderings- och utbildningsprojekt inom Socialtjänsten i Skaraborg.

 

Socialchefsgruppen fungerar som styrgrupp. Inom respektive socialtjänstområde finns ett utvecklingsnätverk. Våra nätverk har till uppgift att samverka kring utvecklingsområden som är aktuella inom socialtjänsten.