Flytbojar i båthamn

FoU - Socialtjänst

FoU innebär i detta sammanhang Forskning och Utveckling (FoU). Den pratiska verksamheten ska stå i förgrunden för detta arbete. I höger marginal finns mer information om hur Utvecklingsområde Välfärd arbetar med dessa frågor.

Så här arbetar vi med FoU    

FoU-frågor är integrerat inom de målgruppsområden som enheten för Välfärdsutveckling arbetar med. Kommunnära utvecklingsprojekt och har fokus på samverkansfrågor som är relevanta för socialtjänsten i Skaraborg.           

Vi har fokus på samverkan inom:

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • Funktionshinder

 

Målsättning

  • Att ha fokus på samverkan vilket innebär att identifiera och lyfta fram mellankommunala samverkansfrågor som är relevanta för Socialtjänsten i Skaraborg.
  • Att sprida kunskap om erfarenheter och resultat genom nätverksarbete och arbetsgrupper.
  • Att Stimulera, stödja och bedriva gemensamma verksamhetsnära utvecklings- utvärderings- och utbildningsprojekt inom Socialtjänsten i Skaraborg.

 

Socialchefsgruppen fungerar som styrgrupp. Inom respektive socialtjänstområde finns ett utvecklingsnätverk. Våra nätverk har till uppgift att samverka kring utvecklingsområden som är aktuella inom socialtjänsten.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund