Kartläggning av stödet till anhöriga inom socialtjänstens område i Skara kommun

FoU-meddelande 2014:1 Slutrapporten i en omfattande kartläggningsstudie där Skara var en av åtta kommuner som har följt anhörigstödet inom socialtjänstens område under en treårs period.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se