Kartläggning av stödet till anhöriga inom socialtjänstens område i Skara kommun

FoU-meddelande 2014:1 Slutrapporten i en omfattande kartläggningsstudie där Skara var en av åtta kommuner som har följt anhörigstödet inom socialtjänstens område under en treårs period.