Trepartskonferens 2018

2018 års Trepartskonferens kommer att genomföras fredag 26 oktober i Falköping.
Inbjudan kommer längre fram.

Vi ser fram mot att träffas!
/Samverkansgruppen vuxna psykiatri och missbruk