Forum eHälsa

Forum eHälsa består av personal med uppdrag att utveckla eHälsa och digitalisering i Skaraborgs 15 kommuner. Forumet ska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av Socialtjänstens förvaltningschef.

Ordförande  2018 är Lotta Fredriksson, IT-utvecklare, Social & Arbetsmarknad, Lidköpings kommun.

Genom forumet arbetar kommunerna med

  • omvärldsbevakning,
  • VästKom eSamhället & Digitalisering
  • erfarenhetsutbyte och
  • våra fem identifierade utvecklingsområden utifrån självskattningsinstrumentet LIKA- socialtjänst.

 

Mötestider 2018

  • 19 januari
  • 16 mars
  • 18 maj
  • 14 september
  • 26 oktober
  • 14 december