Nätverk Barn- och Unga

Nätverk under Skaraborgs Kommunalförbund, utvecklingsområde Välfärd, ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Syftet är att agera tillsammans för att kunna agera mer kraftfullt på lokal, delregional och regional nivå i enlighet med den regionala samverkans- och -stödstrukturen.

Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar i nätverket består av chefer inom område barn- och unga från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.