Social hållbarhet/folkhälsa

För ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet och folkhälsa är samverkan en viktig grund. En region i samarbete med kommuner har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Sedan 2017 kraftsamlar Skaraborgs kommunalförbund och östra hälso- och sjukvårdsnämnden kring fyra prioriterade områden:

  • Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig ensamhet
  • Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma bland barn och unga går att förebygga
  • Fullföljda studier – genom Trygghet och Studiero
  • Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga

 

Arbetet sker i nära samarbete med akademin och andra aktörer.