Föreningsmöte med Teknikcollege

30-31 maj var det Föreningsmöte för Teknikcollege. Denna gång hölls mötet i Kiruna

Första dagen började med ett besök på LKAB och studiebesök 500 meter ner i gruvan. Ett fantastiskt roligt och intressant besök med en mycket engagerad guide som pratade om företaget, hur det påverkar Kiruna och vad det betyder för hela Sverige. Under dagen fick vi även ta del av LKAB och kompetensförsörjning ur ett genus- och mångfaldsperspektiv samt Lapplands kommunalförbund och hur de ser på den framtida kompetensförsörjningen ur utbildnings-och näringslivsperspektiv. Förmiddag dag två ägnades till en workshop kring de nya reviderade kriterierna inom Teknikcollege. Ett intensivt och lärorikt dygn norröver.

Lotta Engelbrektsson
Processledare Teknikcollege Skaraborg