Innovationssluss Skaraborg

I projektet ska kommunerna vidareutveckla sin samverkan i Skaraborgs Kommunalförbund genom att etablera en gemensam innovationssluss. Projektet ska skapa strukturer och organisationskultur som tar tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad innovationsförmåga.

Genom en gemensam sluss för 15 kommuner kan fler idéer realiseras då kostnaden för utvecklingen av en idé till en innovation kan delas på fler kommuner samt att lösningen, innovationen, kan vara gemensam för flera kommuner. Slussen säkerställer att samma idé inte vidareutvecklas i flera kommuner samtidig. Vidare kan kostnaden för den enskilda kommunens innovationsarbete hållas nere då kommunerna delar på kostnaderna för Innovationssluss Skaraborg. Innovationerna ska spridas till i första hand samtliga kommuner i Skaraborg, men också i Västra Götaland och övriga Sverige.