Barn spelar fotboll på gräsmatta

Förstudie Fritid

Förstudien tittar på hur deltagandet inom fritidssektorn kan utvecklas och möta utmaningar i användningsmönster och behov.

Kartan inom fritidssektorn håller på att ritas om. Förändringen grundar sig i nya användningsmönster hos nya generationer, nya fritidsintressen, nya privata initiativ och föreningars utmaningar. För att skapa så bra möjligheter och förutsättningar för barn och unga att ta del av fritidsutbudet och skapa en aktiv fritid kommer förstudien att kartlägga behov, nuläge och framtidsläge.

Målet är ta fram ett underlag som kan ligga till grund för ett gemensamt utvecklingsarbete som skapar friska och glada ungdomar.

Tidsperiod

2019-01-01 till 2023-12-31.

Finansiering och organisering

Förstudien finansierades av Skaraborgs 15 kommuner och delregionala utvecklingsmedel.