Faktura till Skaraborgs Kommunalförbund

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

Vi tar emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

Vårt PEPPOL ID
0007:2220002188 

Format:

  • Svefaktura 1.0.
  • PEPPOL BIS Billing 
    ( från och med 1 april 2021 önskar vi, enligt SFTI:s rekommendationer enbart ta emot e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3)

 

För de leverantörer som inte kan skicka e-faktura finns möjligheten att skicka fakturan via post till oss

Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde

Obligatorisk fakturareferens för Skaraborgs Kommunalförbund

Alla leverantörsfakturor som inkommer till Skaraborgs Kommunalförbund ska innehålla en giltig fakturareferens.T ex. verksamhet. Referensen lämnas vid beställningstillfället.