Förbundsdirektion

Från och med 2019 har Skaraborgs Kommunalförbund gått från att vara ett kommunalförbund med fullmäktige till kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter samt femton ersättare, som representerar respektive medlemskommun.

Förbundsdirektionens ordförande är Theres Sahlström, Skövde. 1:e vice ordförande Daniel Andersson 2:e vice Adam Johansson och 3:e vice ordförande Jan Hanna, Tibro. Dessa utgör förbundets presidium och bereder ärenden till direktionsmötena, samt representerar förbundet i Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen (BHU) och VästKom.

Samtliga ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2023-2026.

Ledamot                                                                         Ersättare
Theres Sahlström, Skövde ordf.                            Torbjörn Bergman, Skövde
Daniel Andersson, Essunga 1:e v ordf.                Peter Andreasson, Essunga
Adam Johansson, Falköping 2:e v ordf              Johanna Svensson, Falköping
Jan Hanna, Tibro 3:e v ordf                                     Åse Nicklasson, Tibro
Robert Fransson, Grästorp                                       Petter Johansson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång                                  Jenni Gustrand, Gullspång
Johan Månsson, Götene                                          Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo                                               Pierre Rydén, Hjo
Torbjörn Colling, Karlsborg                                    Jonas Davidsson, Karlsborg
Bertil Jonsson, Lidkoping                                       Gustav Edvinsson, Lidkoping    
Johan Abrahamsson, Mariestad                           Janne Janssson, Mariestad
Gunilla Druve Jansson, Skara                                 Ylva Pettersson, Skara
Runo Johansson, Tidaholm                                    Ingela Backman, Tidaholm
Linn Brandstrom, Töreboda                                    Karin Arvidsson, Töreboda
Gabriela Bosnjakovikc, Vara                                    Fredrik Nelander, Vara