Förbundsstyrelse

Fullmäktige har valt en förbundsstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare. Samtliga 15 medlemskommuner är representerade i styrelsen. Respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen är ledamot medan oppositionsföreträdare är ersättare. Förbundsstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 3:e vice ordförande bildar ett presidium som bereder ärenden till styrelsen.

Ordförande i styrelsen är Katarina Jonsson (m), Skövde kommun. 1:e vice ordförande är Jonas Sundström (s), Lidköpings kommun. 2:e vice ordförande är Anna-Karin Skatt (s), Tidaholms kommun, 3:e vice ordförande Johan Abrahamsson (m), Mariestads kommun

Samtliga styrelseledamöter är valda för en mandatperiod, 2019-2022

Inför förra mandatperioden inrättades fyra beredningar, men med anledning av kommande organisationsförändringar har styrelsen beslutat att inte ha beredningar under denna mandatperiod.