Förbundsordning

Den centrala paragrafen i vår förbundsordning är § 3 som är den så kallade ändamålsparagrafen.

"Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet skall vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utvecklingsfrågor
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd