Bilder på deltagare och föreläsare bild1Bilder på deltagare och föreläsare bild2Bilder på deltagare och föreläsare bild3Bilder på deltagare och föreläsare bild4Bilder på deltagare och föreläsare bild5Bilder på deltagare och föreläsare bild6Bilder på deltagare och föreläsare bild7Bilder på deltagare och föreläsare bild8Bilder på deltagare och föreläsare bild9Bilder på deltagare och föreläsare bild10Bilder på deltagare och föreläsare bild11Bilder på deltagare och föreläsare bild12Bilder på deltagare och föreläsare bild13Bilder på deltagare och föreläsare bild14Bilder på deltagare och föreläsare bild15Bilder på deltagare och föreläsare bild16Bilder på deltagare och föreläsare bild17Bilder på deltagare och föreläsare bild18

Skaraborgsdagen 2020

Drygt 400 beslutsfattare från både näringslivet och offentlig sektor samlades i Vara konserthus den 30 januari till den fjärde Skaraborgsdagen.Temat för dagen var digitalisering och kompetensförsörjning -att leda hållbar tillväxt i framtidens Skaraborg.

Toppmötet har kommit att bli en tradition där beslutsfattare inom offentlig och privat sektor träffas för att gemensamt diskutera hållbar tillväxt. Initiativtagarna är Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund.
Årets tema var kompetensförsörjning och digitalisering, två sammanflätade utgångspunkter för regional utveckling. Programmet bygger på vikten av förflyttning och vill även ge plats åt utbyte av erfarenheter och nätverkande.

Dagen inleddes av Skaraborgs Kommunalförbunds ordförande Katarina Jonsson och 1:e vice ordförande Jonas Sundström och förbundsdirektör Jan Malmgren.

På scenen fanns under dagen bland annat  Nationalekonom Lina Bjerke, Sverigechef för Metsä Tissue, Jani Sillanpää, Regionchef Svenskt näringsliv, Rudolf Antoni, Affärsängel och IT-evangelist Joakim Jardenberg och entreprenören och författaren, Marie Andervin.

Moderator för Skaraborgsdagen var Karin Klingstierna.

Under dagen delade även Almi ut pris till årets företagare,  som i år gick till Lodosity AB. Lodosity AB arbetar med spelutveckling och konsulttjänster inom digital underhållning.

Till höger på denna sidan finns länkar till radiosändningar från Skaraborgsdagen.
Observera att P4 Skaraborg har sin sändning in tid in i programmet. 
Presentationsmaterial kommer att publiceras efter hand.